Zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa rodzinnego – sprawy o alimenty, rozdzielność majątkową, podział majątku, separacje, rozwody, postępowania w sprawach nieletnich.
  • prawa cywilnego – sprawy o zapłatę, naruszenie posiadania, sprawy spadkowe, postępowania przed e-sądem. itp.
  • prawa administracyjnego – sporządzanie różnego rodzaju pism i odwołania do organów administracji.
  • prawa pracy.
  • prawa karnego oraz prawa wykroczeń.