Zadowolenie klienta najwyższą satysfakcją

Porady prawne

Kancelaria służy pomocą prawną w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych i administracyjnych. Sporządzamy odwołania od decyzji. Świadczymy pomoc w sprawach pracowniczych w tym dla nauczycieli. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym w zakresie ich działalności statutowej. Wspieramy prawnie stowarzyszenia i zrzeszenia przedsiębiorców.

Sprawy rodzinne, cywilne i karne

Kancelaria specjalizuje się w: sprawach rodzinnych ( m.in.: alimenty, rozwody, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi); sprawach cywilnych (m.in.: sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę oraz odszkodowania i zadośćuczynienia); sprawach karnych i wykroczeniowych.

Sprawy sądowe

Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczymy w mediacjach sądowych i pozasądowych.

Wieloletnie doświadczenie i ciągły rozwój

Prawo zmienia się każdego dnia, dlatego zarówno doświadczenia jak również nieustanne  szkolenie i podnoszenie umiejętności jest ważne dla jakości świadczonych usług.

Niech nasze doświadczenie będzie Twoim przewodnikiem

Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś wielkiej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat.

( Nick Vujicic)
 

Ius est ars boni et aequi (z łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne)

Zakres usług

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego, tj. regulujące relacje pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Najczęstszymi sprawami z tej dziedziny są sprawy o rozwód, alimenty, rozdzielność majątkową, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem lub ustalenie miejsca pobytu dziecka. 

Prawo cywilne

Sprawy cywilne dotyczą m.in. spraw z zakresy własności i posiadania. Najczęściej prowadzimy postępowania o zapłatę, dotyczące spadków i zachowków, odszkodowań i zadośćuczynienia.

Prawo karne

Prowadzimy także sprawy karne oraz sprawy o wykroczenia, chociaż coraz częściej pojawiają się sprawy karne dotyczące nieletnich. W tego sprawach występujemy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.  

Prawo administracyjne

Odwołania od decyzji administracyjnych oraz pomoc w załatwieniu spraw z urzędami administracji samorządowej i państwowej to częste sytuacje w ostatnich latach. Najczęściej dotyczą odwołania od decyzji ZUS lub KRUS w sprawie odebrania prawa do renty inwalidzkiej.

Prawo oświatowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto. Problematyka prawa oświatowego jak i ciągłe zmiany ustawy Kara Nauczyciela wymagają bieżącej analizy przepisów i umiejętności ich interpretacji.  

Prawo własności lokali

Prowadzimy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i świadczymy pomoc prawną administratorom zarządzającym mieruchomościami. Posiadamy doświadczanie w zakładaniu wspólnot mieszkaniowych oraz dobrze znamy problemy z jakimi borykają się mieszkańcy nieruchomości stanowiących wspólnotę. 

Prawo stowarzyszeń

Zakładanie, prowadzenie i likwidacja stowarzyszeń wchodzi w skład zainteresowań kancelarii. Prowadzimy współpracę z wieloma stowarzyszeniami oraz zrzeszeniami przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zapewnia szybką i sprawną pomoc prawną przy zakładaniu, likwidacji lub bieżącym kierowaniu stowarzyszeniem.

Prawo pracy

Relacje pracodawca – pracownik nie zawsze układają się taj jakbyśmy chcieli. Spory na tej linii stanowią zainteresowanie kancelarii. Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu spraw w oparciu o przepisy Kodeksu pracy jak również Karty nauczyciela.

SIEDZIBA

Kancelaria zlokalizowana jest w okolicy zalewu siedleckiego

08-110 Siedlce (woj. mazowieckie)
ul. Poznańska 103 / 22
NIP: 823 141 35 22

Tel. : 660 221 556
dr.pawelsroda@gmail.com