Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Środa, e- mail: dr.pawelsroda@gmail.com , wpisana do CEiDG, NIP: 8231413522

RODO

Wchodząc na stronę iustus.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz oświadczasz, że zostałeś poinformowany przez administratora danych o tym że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Paweł Środa prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego dr Paweł Środa z siedzibą w Siedlcach przy ul. Poznańskiej 103/22, NIP: 8231413522 , zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie pomocy prawnej i będą udostępniane innym odbiorcom, np. sądom, urzędom, instytucjom i stronom postępowania. 
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarta umowa oraz ustawa o radcach prawnych,
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. W celu kontaktowania się z Tobą.
 2. W celu udzielania pomocy prawnej, reprezentowania lub celach informacyjno-szkoleniowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować ani nie będziesz mógł skorzystać z naszej pomocy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e- mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest kontaktowanie się z Tobą w celu realizacji działań zgodnych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOPj, czyli do państw trzecich.

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapobiegania działaniom typu spam.